Прізвище, ім’я, по батькові: Новгородська Ірина Олегівна

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Вінницьке міжрайонне управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів України. головний економіст

Сфера діяльності: Інші органи державної влади
Категорія посади: посадова або службова особа іншого органу державної влади
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Дата судового рішення: 2013-01-15
Номер судового рішення:

Склад злочину: Новгородська І.О., будучи посадовою особою органу державної влади уповноваженою на виконання функцій держави, усвідомлюючи протиправність своїх дій, порушуючи спеціальні обмеження, встановлені пунктом 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», щодо заборони зайняття іншою оплачуваною діяльністю, вимоги статті 26 Закону України «Про вибори народних депутатів України»та ст. 68 Конституції України, відповідно якої зобов'язана неухильно додержуватися Конституції України та законів України, отримала у період листопада – грудня 2012 року за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, дохід від зайняття іншою оплачуваною діяльністю у вигляді – заробітної плати за роботу в комісії у період з 28 по 29 жовтня 2012 року у сумі 254,50 грн. та одноразову грошову винагороду у сумі 815,30 грн., а всього на загальну суму у розмірі 1069,80 грн., тобто допустила порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту), чим вчинила адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-4 КУпАП.

Покарання: Новгородську Ірину Олегівну визнати винною у вчиненні адміністративних корупційних правопорушень, передбачених ч.1 ст.172-4 КУпАП. Накласти на Новгородську Ірину Олегівну адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 900 (дев'ятсот) грн. в прибуток держави з конфіскацією доходу від здійснення підприємницької діяльності у сумі 4966 (чотири тисячі дев'ятсот шістдесят шість) 50 коп. та винагороди у розмірі 1069 (одна тисяча шістдесят дев'ять) 80 коп.