Прізвище, ім’я, по батькові: Нікітчин Олександр Юрійович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Брусилівська районна рада 6-го скликання. депутат

Сфера діяльності: Депутатська діяльність
Категорія посади: депутат місцевої ради
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2013-01-30
Номер судового рішення:

Склад злочину: Нікітчин О.Ю., який обраний депутатом Брусилівської районної ради 6-го скликання, є суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення відповідно до п.п.«б»п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»(далі –Закон),. Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 12 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а»пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. Всупереч зазначеним вимогам Закону, Нікітчин О. Ю. до 1 квітня 2012 року не подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік,

Покарання: Нікітчина Олександра Юрійовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.