Прізвище, ім’я, по батькові: Гладких Євген Миколайович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Середино-Будська районна санепідстанція. в.о.начальника головного лікаря

Сфера діяльності: Інші органи державної влади
Категорія посади: посадова або службова особа іншого органу державної влади
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Дата судового рішення: 2012-03-26
Номер судового рішення: 3-1816/263/2012

Склад злочину: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту)

Покарання: На Гладких Євгена Миколайовича накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 850 грн. з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності в сумі 3902 ( три тисячі дев’ятсот дві ) грн. 50 коп.