Прізвище, ім’я, по батькові: Яцентюк Петро Михайлович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: МП «Україна». директор

Сфера діяльності:
Категорія посади:
Статті кодексів: Кримінальний кодекс України. Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
Дата судового рішення: 2012-12-26
Номер судового рішення:

Склад злочину: Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи при-ватного права незалежно від організаційно-правової форми, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, кваліфікуючою ознакою якого є те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки.

Покарання: Яцентюка Петра Михайловича визнати винним у вчиненні злочину, перед-баченого ст.364-1 ч.2 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в роз-мірі 12000 (дванадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із роз-строчкою його виплати частинами по 1000 (одній тисячі) неоподатковуваних мініму-мів доходів громадян в місяць строком на 12 (дванадцять) місяців, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміні-стративно-господарських обов'язків строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців.