Прізвище, ім’я, по батькові: Власюк Петро Феодосійович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Корецька районна санітарно-епідеміологічна служба. помічник санітарного лікаря відділення гігієни праці

Сфера діяльності: Інші органи державної влади
Категорія посади: посадова або службова особа іншого органу державної влади
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища
Дата судового рішення: 2011-09-22
Номер судового рішення: № 3-758/11

Склад злочину: Власюк П.Ф. вчинив адміністративне корупційне правопорушення передбачене ч.1 ст. 172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 6 ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції». 26.07.2011 року Власюком П.Ф. з метою нарахування йому преміальних виплат за штучно нарощені показники власної службової діяльності були складені, підписані та передані для накладення адміністративного стягнення протокол про порушення санітарних норм №158 та акт перевірки дотримання санітарного законодавства від 26.07.2011 року в яких він вказав, що того ж дня провів перевірку виконання пропозицій акту перевірки стрічкової пилорами ПП Жерендюка В.М. від 19.04.2011 року. А також вказав, що при проведенні перевірки виконання даних пропозицій був присутній ПП Жерендюк В.М., хоча в дійсності такої перевірки він не проводив, вказаних порушень не виявляв та стрічкову пилораму ПП Жерендюка В.М., що знаходиться в с. Устя, Корецького району починаючи з 19.04.2011 року не відвідував.

Покарання: Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850(вісімсот п'ятдесят гривень)