Прізвище, ім’я, по батькові: Веселитська Олена Миколаївна

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Алупкінська міська санітарно-епідеміологічна станція Державної санітарно-епідеміологічної служби. завідуюча бактеріологічної лабораторії

Сфера діяльності: посадова особа юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету
Категорія посади: посадова особа юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Дата судового рішення: 2012-02-16
Номер судового рішення: 3/0124/248/2012

Склад злочину: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту), яке є триваючим.

Покарання: Стягнення у виді штрафу на користь держави (отримувач платежу державний бюджет м. Ялти; р/рахунок 31118106700039, код отримувача 21081100, банк отримувача: Головне управління державної казначейської служби України в АР Крим, м. Сімферополь; МФО банку 824026, код банку 38027563; вид платежу: адміністративні штрафи та інші санкції) у сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень, з конфіскацією доходу прибутку отриманого за час здійснення підприємницької діяльності у розмірі 461 (чотириста шістдесят одної) гривні.