Прізвище, ім’я, по батькові: Ткачук Віра Іванівна

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: СП шахта “Полтавська” ДП “Орджонікідзевугілля”. начальник планового відділу

Сфера діяльності:
Категорія посади:
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
Дата судового рішення: 2012-03-05
Номер судового рішення: 0517/2123/2012

Склад злочину: Порушуючи обмеження щодо близьких осіб Ткачук Віра Іванівна достовірно знаючи, що в її безпосередньому підпорядкуванню знаходиться інженер 1-ї категорії Зубкова Неля Федорівна, яка є її донькою, тобто близькою особою, не виконала вимогу закону та не усунула обставини, які порушують цю норму закону, у зв‘язку з чим у начальника планового відділу СП “Полтавська” – Ткачук В.І. у зв‘язку із надходженням в її безпосередньому підпорядкуванні її доньки Зубкової Н.Ф. виникла суперечність між особистими інтересами та її службовим повноваженнями, наявність якої може вплинути на об‘єктивність або неупередженність прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень, тобто конфлікт інтересів.

Покарання: На Ткачук Віру Іванівну накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.