Прізвище, ім’я, по батькові: Руснак Іван Васильович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Михайлівська сільська рада. депутат сільської ради

Сфера діяльності: Депутатська діяльність
Категорія посади: депутат місцевої ради
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2014-09-11
Номер судового рішення: 725/4953/14-п

Склад злочину: Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов”язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”

Покарання: Штраф в розмірі 170 грн. (сто сімдесят грн.) в дохід держави.