Прізвище, ім’я, по батькові: Рогоза Сергій Якович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Шабельківська селищна рада міста Краматорська Донецької області. депутат селищної ради

Сфера діяльності: Депутатська діяльність
Категорія посади: депутат місцевої ради
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2015-02-27
Номер судового рішення:

Склад злочину: Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”

Покарання: Штраф на користь держави в розмірі 170 грн. (сто сімдесят грн. 00 коп.).