Прізвище, ім’я, по батькові: Попович Юрій Михайлович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: начальник відділу житлово-комунального господарства Менської районної державної адміністрації. –

Сфера діяльності: Державні службовці
Категорія посади: керівник управління, відділу, служби районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Дата судового рішення: 2011-09-30
Номер судового рішення: № 3-773/11

Склад злочину: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), ч. 2 ст. 172-4 КУпАП

Покарання: Штраф в розмірі 1 700 (одна тисяча сімсот) гривень без конфіскації незаконно одержаного доходу