Прізвище, ім’я, по батькові: Полухін Анатолій Дмитрович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Миколайпільська сільська рада. депутат

Сфера діяльності: Депутатська діяльність
Категорія посади: депутат місцевої ради
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2013-01-25
Номер судового рішення:

Склад злочину: Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Покарання: Полухіна Анатолія Дмитровича визнати винним в скоєнні корупційного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КпАП України, та піддати адміністративному стягненню у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 170,00 грн. (сто сімдесят грн. 00 коп.).