Прізвище, ім’я, по батькові: Перепелиця Галина Миколаївна

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти Ніжинської міської ради. Директор

Сфера діяльності: посадова особа юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету
Категорія посади: посадова особа юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища
Дата судового рішення: 2012-02-27
Номер судового рішення:

Склад злочину: 07.03.2011 року Перепелиця Г.М. видала наказ №44-к про надання інструктору-методисту Адаменко О.В. відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з 07.03.2011 року по 31.12.2013 року.При цьому, Перепелиця Г.М., знаючи вимоги ст.20 Закону України «Про зайнятість населення»про щомісячне подання до Ніжинського міськрайонного центру зайнятості даних про наявність вільних місць, всупереч інтересам ДЮСШ та чинного законодавства, цього не зробила з особистої заінтересованості. 01.09.2011 року Перепелиця Г.М. умисно, використовуючи службові повноваження пов*язані з одержанням її сином вигоди, неправомірно видала наказ №70-к про призначення свого сина Перепелицю Вадима Віталійовича з 01.09.2011 року на посаду за сумісництвом 0,5 ставки інструктора-методиста Ніжинської ДЮСШ по 9 тарифному розряду на період декретної відпустки Адаменко О.В.Тоді як відповідно до вимог ст.21 Закону України «Про позашкільну освіту»педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту та належний рівень професійної підготовки. На підставі даного закону Перепелиця Г.М. 01.09.2011 року розробила і затвердила інструкцію інспектора-методиста ДЮСШ, пунктом 1.2 якої визначено, що на посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр».Тоді як Перепелиця В.В. не мав відповідної освіти необхідної для призначення на вказану посаду.

Покарання: Перепелицю Галину Миколаївну притягнути до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.172-2 КУпАП та застосувати стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.