Прізвище, ім’я, по батькові: Осовіцька Тетяна Анатоліївна

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Відокремлений підрозділ «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного Університету». заступник директора з виховної роботи

Сфера діяльності: посадова особа юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету
Категорія посади: посадова особа юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2014-10-29
Номер судового рішення:

Склад злочину: Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”

Покарання: Адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 170 (сто сімдесят) грн.