Прізвище, ім’я, по батькові: Мурачева Лариса Валеріївна

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Державна фінансова інспекція в Харківській області. головний фінансовий інспектор відділу інспектування органів державної влади

Сфера діяльності: Державні службовці
Категорія посади: інша посада, прирівняна до посади державного службовця
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2014-08-01
Номер судового рішення:

Склад злочину: Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”

Покарання: Штраф 170 /сто сімдесят/ грн. в дохід держави.