Прізвище, ім’я, по батькові: Манько Валентина Григорівна

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: ДЗ «Бобринецька районна санітарно- епідеміологічна станція». завідуюча баклабораторії епідеміологічного відділу

Сфера діяльності: Інші органи державної влади
Категорія посади: посадова або службова особа іншого органу державної влади
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2012-07-17
Номер судового рішення: 1101/2651/12

Склад злочину: Манько В.Г. призначена на посаду завідуючої баклабораторії епідеміологічного відділу ДЗ «Бобринецька районна санітарно- епідеміологічна станція»(далі – ДЗ «Бобринецька рай СЕС») із оплатою праці відповідно до штатного розпису. Перебуваючи на вказаній посаді Манько В.Г. не виконала вимоги ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»та не подала до 1 квітня 2012 року та станом на 21.06.2012 за місцем роботи (ДЗ «Бобринецька рай СЕС») декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Покарання: Визнати винною Манько Валентину Григорівну у вчиненні адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст. 172-6 КУнАП та накласти на неї адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.