Прізвище, ім’я, по батькові: Майчик Остап Іванович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Львівська національна музична академія ім. М.В.Лисенка. проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та міжнародних зв’язків

Сфера діяльності: посадова особа юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету
Категорія посади: посадова особа юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2015-02-18
Номер судового рішення:

Склад злочину: Неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”

Покарання: Стягнення у виді штрафу 850,00 /вісімсот п’ятдесят/ грн.