Прізвище, ім’я, по батькові: Костирка Василь Іванович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: КО «Київзеленбуд». начальник відділу механізації міської станції захисту зелених насаджень

Сфера діяльності: Інші органи державної влади
Категорія посади: посадова або службова особа іншого органу державної влади
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2012-11-16
Номер судового рішення:

Склад злочину: Костирка В.І., обіймаючи посаду начальника відділу механізації міської станції захисту зелених насаджень КО «Київзеленбуд»,призначений на цю посаду відповідно до наказу № 58 від 03.05.2006 року, будучи обізнаним про строки подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік та вимогу Закону України від 07.04.2011р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», свідомо та умисно не подав декларацію про майно, доходи, витрати, і зобов'язання фінансового характеру, за 2011 рік, чим порушив вимоги встановлені ч. 1 ст. 12 Закону України від 07.04.2011р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції».

Покарання: Визнати винним Кострику Василя Івановича у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КпАП України та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі одинадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187 грн. (сто вісімдесят сім) грн.