Прізвище, ім’я, по батькові: Катеринич Валентина Миколаївна

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Печерська районна санітарно-епідеміологічна станції м.Києва. завідуюча відділенням гігієни дітей та підлітків

Сфера діяльності: Інші органи державної влади
Категорія посади: посадова або службова особа іншого органу державної влади
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Дата судового рішення: 2011-10-07
Номер судового рішення: № 3-5371/11

Склад злочину: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (окрім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики із спорту), відповідальність за що передбачена (ч.1 ст.172-4 КУпАП, п.1 ч.1 ст.7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»).

Покарання: Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 (вісімсот пятдесят) грн. в прибуток держави. Конфіскація отриманого доходу від роботи за сумісництвом в розмірі 2160 (дві тисячі сто шістдесят)грн. 00 коп. шляхом перерахування в дохід держави