Прізвище, ім’я, по батькові: Ігнатов Віталій Олександрович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Райгородська сільська рада. депутат

Сфера діяльності: Депутатська діяльність
Категорія посади: депутат місцевої ради
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2012-11-08
Номер судового рішення:

Склад злочину: Ігнатов Віталій Олександрович, будучи 11 листопада 2010 року згідно протоколу сесії Райгородської сільської Ради № 1 обраний депутатом Райгородської сільської Ради Новоайдарського району, в порушення вимог ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» станом на 05 листопада 2012 року не подав до Райгородської сільсь кої Ради Новоайдарського району Луганської області декларацію про доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік.

Покарання: Ігнатова Віталія Олександровича визнати винним у скоєнні адміністративного коруп ційного правопорушення передбаченого ч. 1 ст.172 – 6 КУпАП та накласти на нього адміні стративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів до ходів громадян у сумі 170 гривень.