Прізвище, ім’я, по батькові: Гончаров Леонід Іванович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Херсонський обласний авіаційно – технічний спортивний клуб. начальник

Сфера діяльності: Посадова особа юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету
Категорія посади: посадова особа юридичної особи публічного права, яка одержує заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
Дата судового рішення: 2015-12-01
Номер судового рішення: 666/6527/15-п

Склад злочину: Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів

Покарання: Штраф в розмірі 170 (сто сімдесят) гривень.