Прізвище, ім’я, по батькові: Дьяков Вадим Іванович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: ТОВ «Обрій». Директор

Сфера діяльності: Інші органи державної влади
Категорія посади: посадова або службова особа іншого органу державної влади
Статті кодексів: Кримінальний кодекс України. Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
Дата судового рішення: 2011-10-27
Номер судового рішення: 1-317/11

Склад злочину: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне, в інтересах третіх осіб і особистих інтересах використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи й невиконання судового рішення, тобто навмисне невиконання посадовою особою рішень суду, що вступили в законну силу, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Покарання: У відповідності зі ст. 70 КК України остаточну міру покарання Дьякову В.І. визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим і остаточно Дьякову В.І. до відбуття визначити: 3(три) роки позбавлення волі в кримінально – виконавчій установі.У відповідності зі ст. 75 КК України Дьякова В.І. від призначеного покарання звільнити з випробним терміном 1 (один) рік.