Прізвище, ім’я, по батькові: Букша Сергій Вікторович

Місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення: Смолянинівська сільська рада. депутат

Сфера діяльності: Депутатська діяльність
Категорія посади: депутат місцевої ради
Статті кодексів: Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
Дата судового рішення: 2012-09-20
Номер судового рішення:

Склад злочину: Неподання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, передбаченої Законом України «Про засади запобігання корупції »

Покарання: Букшу Сергія Вікторовича визнати винним у скоєнні адміністративного коруп ційного правопорушення передбаченого ч.І ст.172 – 6 КУпАП та накласти на нього адміні стративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів до ходів громадян у сумі 170 гривень.